Khác biệt giữa các bản “Alvdal”

Trang mới: “Alvdal là một đô thị ở hạt Hedmark, Na Uy. Nó là một phần của khu vực truyền thống của Østerdalen. Trung tâm hành chính của đô…”
(Trang mới: “Alvdal là một đô thị ở hạt Hedmark, Na Uy. Nó là một phần của khu vực truyền thống của Østerdalen. Trung tâm hành chính của đô…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh