Khác biệt giữa các bản “Åmot”

Trang mới: “Åmot là một đô thị hạt Hedmark, Na Uy. Nó là một phần của khu vực truyền thống của Østerdalen. Trung tâm hành chính của đô th…”
(Trang mới: “Åmot là một đô thị hạt Hedmark, Na Uy. Nó là một phần của khu vực truyền thống của Østerdalen. Trung tâm hành chính của đô th…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh