Khác biệt giữa các bản “Åsnes”

Trang mới: “Åsnes là một đô thị hạt Hedmark, Na Uy. Nó là một phần của khu vực truyền thống của Solor. Trung tâm hành chính của đô thị nà…”
(Trang mới: “Åsnes là một đô thị hạt Hedmark, Na Uy. Nó là một phần của khu vực truyền thống của Solor. Trung tâm hành chính của đô thị nà…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh