Khác biệt giữa các bản “Eidskog”

Trang mới: “Eidskog là một đô thị hạt Hedmark, Na Uy. Nó là một phần của khu vực truyền thống của Glåmdal. Trung tâm hành chính của đô thị…”
(Trang mới: “Eidskog là một đô thị hạt Hedmark, Na Uy. Nó là một phần của khu vực truyền thống của Glåmdal. Trung tâm hành chính của đô thị…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh