Khác biệt giữa các bản “Elverum”

Trang mới: “Elverum là một thị xã và đô thị ở hạt Hedmark, Na Uy. Nó là một phần của khu vực truyền thống của Østerdalen. Trung tâm hành ch…”
(Trang mới: “Elverum là một thị xã và đô thị ở hạt Hedmark, Na Uy. Nó là một phần của khu vực truyền thống của Østerdalen. Trung tâm hành ch…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh