Khác biệt giữa các bản “Grue, Na Uy”

Trang mới: “Grue là một đô thị hạt Hedmark, Na Uy. Nó là một phần của khu vực truyền thống Solor. Trung tâm hành chính của đô thị này là l…”
(Trang mới: “Grue là một đô thị hạt Hedmark, Na Uy. Nó là một phần của khu vực truyền thống Solor. Trung tâm hành chính của đô thị này là l…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh