Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đa thức”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Ví dụ:
f (x, y, z) = 2 ''x''<sup>2</sup> ''y'' - 3 ''y''<sup>2</sup> + 5 ''y z'' - 2
là một đa thức, với ''x'', ''y'' và ''z'' là các biến....
 
Hàm số biểu diễn bởi một đa thức được gọi là hàm đa thức. Phương trình ''P'' = 0 trong đó ''P'' là một đa thức được gọi là phương trình đại số....
 
== Các khái niệm cơ bản ==
Người dùng vô danh