Khác biệt giữa các bản “Mạt Đế”

==Danh sách==
*[[Tam Quốc]] [[Đông Ngô]] Mạt Đế [[Tôn Hạo]] (264-280)
*[[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Thành Hán]] Mạt Đế [[Phạm Bôn]] (347-349)
*[[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Hậu Triệu]] Mạt Đế [[Thạch Chi]] (350-351)
*[[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Trạch Ngụy]] Mạt Đế [[Địch Chiêu]] (391-392) có khi gọi theo [[niên hiệu]] là Định Đỉnh Đế hoặc [[thụy hiệu]] là [[Uy Liệt Đế]].