Khác biệt giữa các bản “Cao Văn Phường”

 
== Nhận xét về Giáo sư - Cao Văn Phường và Đại học Mở Bán công ==
TS Vũ Cao Phan, nguyên Trợ lý Bộ trưởng, Chủ nhiệm chương trình giáo dục từ xa, Bộ GD-ĐT về trường Đại học Mở - bán công TP.HCM thời kỳ Cao Văn Phường làm Hiệu trưởng: <ref>[http://www.moingay1cuonsach.com.vn/?page=clip_detail&category_id=11314&id=40899&portal=minhchau]</ref>"Đại học Mở - bán công TP.HCM là cơ sở đào tạo đi đầu trong phương thức tự hạch toán, không dựa vào ngân sách Nhà nước và đã thành công. Là cơ sở đào tạo đi đầu trong việc chuyển đổi từ đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ, và thành công. Là cơ sở đào tạo đi đầu trong việc mở ra những ngành học mới lần đầu tiên ở Việt Nam như quản trị kinh doanh, phụ nữ học, Đông Nam Á học và thành công..."
 
== Danh hiệu - Cao Văn Phường ==
119

lần sửa đổi