Tuyenduong97

Tham gia ngày 10 tháng 10 năm 2017
n
Đã khóa “Thành viên:Tuyenduong97” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn))
n (Đã lùi lại sửa đổi của 117.0.55.95 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuyenduong97)
Thẻ: Lùi tất cả
n (Đã khóa “Thành viên:Tuyenduong97” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn)))