Khác biệt giữa các bản “Mạt Đế”

*[[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Hậu Triệu]] Mạt Đế [[Thạch Chi]] (350-351)
*[[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Trạch Ngụy]] Mạt Đế [[Địch Chiêu]] (391-392) có khi gọi theo [[niên hiệu]] là Định Đỉnh Đế hoặc [[thụy hiệu]] là [[Uy Liệt Đế]].
*[[Ngũ đại thập quốc]] [[Yên (ngũ đại)|Kiệt Yên]] Mạt Đế [[Lưu Thủ Quang]] (911-914)
*[[Ngũ đại thập quốc]] [[Hậu Lương]] Mạt Đế [[Chu Hữu Trinh]] (913-923)
*[[Ngũ đại thập quốc]] [[Hậu Đường]] Mạt Đế [[Lý Tòng Kha]] (934-936)