Khác biệt giữa các bản “Cao Ly Trung Huệ Vương”

không có tóm lược sửa đổi
{{chú thích trong bài}}{{Infobox monarch|name=Cao Ly Trung Huệ Vương<br>고려 충혜왕|title=|image=|caption=|succession=[[Vua Cao Ly]]<br>''(Lần thứ nhất)''|reign=1330 – 1332|coronation=|predecessor=[[Trung TuyênTúc Vương|Cao Ly Trung TuyênTúc Vương]]|successor=[[Trung TuyênTúc Vương|Cao Ly Trung TuyênTúc Vương]]|succession1=[[Vua Cao Ly]]<br>''(Lần thứ hai)''|reign1=1340 – 1343|reign-type1=Tại vị|predecessor1=[[Trung TuyênTúc Vương|Cao Ly Trung TuyênTúc Vương]]|successor1=[[Trung Mục Vương|Cao Ly Trung Mục Vương]]|spouse=''xem văn bản''|spouse-type=Hậu phi|issue=[[Trung Mục Vương|Cao Ly Trung Mục Vương]]<br>[[Trung Định Vương|Cao Ly Trung Định Vương]]|posthumous name=<font color = "grey">Trung Huệ Hiến Hiếu Đại Vương <br>(忠惠獻孝大王)|temple name=|house=|father=[[Trung Tuyên Vương]]|mother=|birth_date=22 tháng 2 năm 1315|birth_place=[[Cao Ly]]|death_date=30 tháng 1 năm 1344 (28 - 29 tuổi)|death_place=[[Cao Ly]]|religion=[[Phật giáo]]|place of burial=Vĩnh lăng}}{{Tên Triều Tiên|
hangul=충혜왕|
hanja=忠惠王|