Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Chính trị Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
*** Trưởng ban: [[Võ Văn Thưởng]]
** [[Hội đồng Lý luận Trung ương]]
*** Chủ tịch: [[Đinh Thế Huynh]]
***:[[Đinh Thế Huynh]] tới 05/03/2018 (nghỉ chữa bệnh)
***:[[Nguyễn Xuân Thắng]] từ 05/03/2018
 
</div>
**[[Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam|Bộ Chính trị]]: 19 ủy viên
**[[Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Bí thư]]
***Thường trực Ban Bí thư:
***Thường trực Ban Bí thư: [[Đinh Thế Huynh]]; <br>[[Trần Quốc Vượng (chính khách)|Trần Quốc Vượng]] (tạm quyền trong thời gian ông [[Đinh Thế Huynh]] chữa bệnh)
***:[[Đinh Thế Huynh]] tới 05/03/2018 (nghỉ chữa bệnh)
***:[[Trần Quốc Vượng (chính khách)|Trần Quốc Vượng]] từ 05/03/2018
**[[Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ủy ban Kiểm tra Trung ương]]
***Chủ nhiệm: [[Trần Quốc Vượng (chính khách)|Trần Quốc Vượng]]