Khác biệt giữa các bản “Bùi Dương Lịch”

 
==Liên kết ngoài==
*[http://www.binhthuan.gov.vn/KHTT/Vanhoa/0005/0000/Dtich174.htm Văn bia Bùi Dương Lịch]
*[http://www.minhkhai.com.vn/tgtp.html?mstg=525&trang=2&tgsearch=&PHPSESSID=e6cf8c7b3882cebef27a6e24dd0a4df9 Bùi Dương Lịch]
 
Người dùng vô danh