Trịnh Bạch Đằng-Derek Ostertag-bot

Tham gia ngày 30 tháng 12 năm 2010
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Tóm tắt về robot Wikipedia |
Tên = [[Hình:TOPIO 3.0.jpg|150px220px|ASIMO]]<br />Trịnh Bạch Đằng-Derek Ostertag-bot |
Người chủ = [[Thành viên:Trịnh Bạch Đằng|Trịnh Bạch Đằng]] & Derek Ostertag |
Thư viện = pywikipediabot |