Khác biệt giữa các bản “Bộ Trạch tả”

[[Hệ thống Wettstein]], phiên bản cuối vào năm 1935, hay [[hệ thống Engler]], cập nhật năm 1964, sử dụng tên gọi ''Helobiae'' cho bộ này.
==Phát sinh chủng loài==
Cây phát sinh chủng loài dướicủa đâybộ lấyTrạch theotả APG II,so với họcác [[Maundiaceae]]bộ vẫnthực nằmvật trongmột họ [[Juncaginaceae]]mầm cònkhác họlấy [[Limnocharitaceae]]theo vẫn đứng độcAPG lậpIII.
 
{{clade
|label1=[[Monocots]]
|1={{clade
|1=[[Bộ Xương bồ|Acorales]]
|2={{clade
|1=[[Bộ Trạch tả|Alismatales]]
|2={{clade
|1=[[Bộ Vô diệp liên|Petrosaviales]]
|2={{clade
|1={{clade
|1=[[Bộ Củ nâu|Dioscoreales]]
|2=[[Bộ Dứa dại|Pandanales]]
}}
|2={{clade
|1=[[Bộ Loa kèn|Liliales]]
|2={{clade
|1=[[Bộ Măng tây|Asparagales]]
|2=[[Nhánh Thài lài|Commelinidae]] (commelinids)
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
 
Cây phát sinh chủng loài trong nội bộ bộ Trạch tả lấy theo APG II, với họ [[Maundiaceae]] vẫn nằm trong họ [[Juncaginaceae]] còn họ [[Limnocharitaceae]] vẫn đứng độc lập.
 
{{clade
18.958

lần sửa đổi