Khác biệt giữa các bản “Trận Issus”

không có tóm lược sửa đổi
combatant2=[[Achaemenid|Đế quốc Achaemenid]]<br>Lính đánh thuê Hi lạp|
commander1=[[Alexandros đại đế]]|
commander2=[[Darius III of Persia|Darius III]]<br>Arsames †<br>[[Reomithres]] †<br>[[Atizyes]] †<br>[[Bubaces]] †<br> [[Sabaces]] †|
strength1='''40.850 trong tổng số''':<br>13.000 [[bộ binh nhẹ]],<ref>Warry (1998) estimates Alexander's army to be 31,000 trong tổng số.{{Page needed|date=September 2010}}</ref><br>22,000 bộ binh hạng nặng,<ref name=Moerbeek>Moerbeek (1997).{{Page needed|date=September 2010}}</ref><br>5,850 [[kị binh]]<ref name=Moerbeek/>|
strength2=25,000 trong tổng số (Delbrück)<ref name="Battle of Issus (Pothos.org)">[http://www.pothos.org/content/index.php?page=major-battles#issus Battle of Issus (Pothos.org)]</ref><br>108,000 trong tổng số (Warry)<ref name="Battle of Issus (Pothos.org)"/><br>(See [[#Combatants|below]])|
322

lần sửa đổi