Khác biệt giữa các bản “Cao Văn Phường”

<gallery>
Tập tin:Phuong98.jpg|Thầy Cao Văn Phường nhận huân chương Kendysh - phần thưởng cao quý dành cho những nhà khoa học lĩnh vực Toán học và Cơ học
Tập tin:NhàThay bênPhuong kênh,nhan huan Mauchuong hang 2.jpg|NhàVS. Cao Văn Phường đón nhận bênHuân kênh,chương ThớiLao Bình,động hạng MauII
Tập tin:Quốc lộ 63, Cà Mau đi Kiên Giang.jpg|Quốc lộ 63, Cà Mau đi Kiên Giang, đoạn qua Thới Bình
Tập tin:Rạch ở Cà Mau.jpg|Rạch ở Thới Bình, Cà Mau
119

lần sửa đổi