Khác biệt giữa các bản “Cao Văn Phường”

==Hình ảnh==
<gallery>
Tập tin:Phuong98.jpg|ThầyVS. Cao Văn Phường nhậnđược huânphong chươnghàm KendyshViện - phầnViện thưởngHàn caolâm quý dành cho những nhà khoaKhoa học lĩnhLiên vựcBang Toán học và Cơ họcNga.
Tập tin:Thay Phuong nhan huan chuong hang 2.jpg|VS. Cao Văn Phường đón nhận Huân chương Lao động hạng II.
Tập tin:Hoi ky Thay Phuong.jpg|Hồi ký: Đã từng có một Đại học Mở như vậy.
119

lần sửa đổi