Khác biệt giữa các bản “Cao Văn Phường”

==Hình ảnh==
<gallery>
Tập tin:Phuong98Thay Phuong phong ham VS.jpgjpeg|VSTSKH. Cao Văn Phường được phong hàm Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên Bang Nga.
Tập tin:Thay Phuong nhan huan chuong hang 2.jpg|VS. Cao Văn Phường đón nhận Huân chương Lao động hạng II.
Tập tin:Hoi ky Thay Phuong.jpg|Hồi ký: Đã từng có một Đại học Mở như vậy.
Tập tin:Rạch ở Cà MauPhuong98.jpg|RạchVS. Cao Văn ThớiPhường Bình,nhận Huân Mauchương
</gallery>
119

lần sửa đổi