Khác biệt giữa bản sửa đổi của “FIDE”

không có tóm lược sửa đổi
(cập nhật infobox)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{Infobox Organization
|name =Liên đoàn Cờ vua Quốc tế<br>(Fédération Internationale des Échecs)
|name = Fédération Internationale des Échecs<br>(World Chess Federation)
|image =Fide WorldChessFederation.jpg
|size = 163 px