Khác biệt giữa các bản “FIDE”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
|accessdate= 9 April 2017}}
</ref>
|membership = 185 nationalquốc associationsgia thành viên
|leader_title = President
|leader_name = [[Kirsan Ilyumzhinov]]