Khác biệt giữa các bản “General Electric”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
|revenue = {{Decrease}} 150,211 tỷ [[USD]] <small>(2010)</small><ref name = 10K>{{chú thích web |url=http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/40545/000119312511047479/d10k.htm#tx37537_11 |title=2010 Form 10-K, General Electric Company |work=[[U.S. Securities and Exchange Commission]]}}</ref>
|operating_income = {{Increase}} {{0|0}}15,166&nbsp;tỷ USD<small>(2010)</small><ref name= 10K/>
|net_income = {{Increase}} {{0|0}}12,163&nbsp;tỷ USD<small>(2010)</small><ref name= 10K/>
|assets = {{Decrease}} 751,216&nbsp;tỷ <small>(2010)</small><ref name= 10K/>
|equity = {{Decrease}} 124,198&nbsp;tỷ <small>(2010)</small><ref name= 10K/>