Khác biệt giữa các bản “General Electric”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
|operating_income = {{Increase}} {{0|0}}15,166&nbsp;tỷ USD<small>(2010)</small><ref name= 10K/>
|net_income = {{Increase}} {{0|0}}12,163&nbsp;tỷ USD<small>(2010)</small><ref name= 10K/>
|assets = {{Decrease}} 751,216&nbsp;tỷ USD <small>(2010)</small><ref name= 10K/>
|equity = {{Decrease}} 124,198&nbsp;tỷ <small>(2010)</small><ref name= 10K/>
|num_employees = 287.000 <small>(2010)</small><ref name= 10K/>