Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch”

n
không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
trang chủ = http://www.itdr.org.vn|
}}
'''Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch'''<ref>{{chú thích web | url = http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/13037 | tiêu đề = Tổng cục Du lịch | author = | ngày = | ngày truy cập = 10 tháng 2 năm 2015 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref> (tên giao dịch quốc tế: ''InstituleInstitute For Tourism DeverlopmentDevelopment Research'', '''''ITDR'''''<ref>{{Chú thích web|url = http://www.itdr.org.vn/|title = Tên viết tắt}}</ref>)
là cơ quan sự nghiệp công lập trực thuộc [[:vi:Tổng cục Du lịch (Việt Nam)|Tổng cục Du lịch]], [[:vi:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Việt Nam)|Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch]], có chức năng nghiên cứu chiến lược, quy hoạch, cơ chế chính sách quản lý, phát triển du lịch, phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch.
Kể từ khi thành lập cho đến nay, Viện đã có lịch sử hình thành và phát triển hơn 25 năm.<ref>{{Chú thích web|url = http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/13037|title = Quyết định thành lập}}</ref>
1

lần sửa đổi