Khác biệt giữa các bản “DuPont”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| num_employees = 64,000<ref name="sec2013" />
| num_employees_year= 2013
| area_served= 90 countriesquốc gia<ref name="data">{{chú thích web|url=http://investors.dupont.com/files/doc_financials/2013/AR/DuPont%202013%20Databook.pdf |title=2013 DuPont Databook |publisher=DuPont |accessdate=ngày 16 tháng 1 năm 2015}}</ref>
| homepage = [http://www.dupont.com/ DuPont.com]
}}