Khác biệt giữa các bản “Hewlett-Packard”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
|revenue = {{profit}} [[Đô la Mỹ|US$]] 118,364 tỷ (''2008'')
|operating_income = {{profit}} [[Đô la Mỹ|US$]] 10,473 tỷ (''2008'')
|net_income = {{profit}} [[Đô la Mỹ|US$]] 10,473 billiontỷ (''2008'')
|assets = {{increase}} [[Đô la Mỹ|US$]] 113,331 billion (''2008'')
|equity = {{increase}} [[Đô la Mỹ|US$]] 38,942 billion (''2008'')