Khác biệt giữa các bản “Johnson & Johnson”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| products = [[Johnson & Johnson#Products 2|See list of Johnson & Johnson products]]
| revenue = {{increase}} 71,89 tỷ [[Đô-la Mỹ|USD]] (2016)<ref name='xbrlus_1'>{{cite web|url=https://www.google.com/finance?q=NYSE%3AJNJ&fstype=ii&ei=f0bTVshlw8C4BL_SuvAI |title=Johnson & Johnson 2016 Annual Report Form (10-K) |publisher=United States Securities and Exchange Commission |format=XBRL |date=February 5, 2016}}</ref>
| operating_income = {{increase}} 19,80 tỷ USD (2016)<ref name='xbrlus_1' />
| net_income = {{increase}} 16,54 tỷ USD (2016)<ref name='xbrlus_1' />
| assets = {{increase}} 133,41 tỷ (2016)<ref name='xbrlus_1' />
| equity = {{increase}} 71,15 tỷ (2016)<ref name='xbrlus_1' />