Khác biệt giữa các bản “Visa Inc.”

không có tóm lược sửa đổi
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:14.6757295 using AWB)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| key_people = Alfred F. Kelly ([[Tổng giám đốc điều hành]])
| products = [[Thẻ tín dụng]], [[Hệ thống thanh toán]]
| revenue = {{Increase}} {{USD|18.358 billiontỷ|link=yes}} (2017)<ref name=10K>{{chú thích web |url=http://www.nasdaq.com/symbol/v/financials?query=income-statement |title=2017 Income Statement, Visa Inc. |publisher=NASDAQ}}</ref>
| operating_income = {{Increase}} {{USD|12.144 billion}} (2017)<ref name=10K/>
| net_income = {{Increase}} {{USD|6.699 billion}} (2017)<ref name=10K/>