Khác biệt giữa các bản “BamBam (ca sĩ)”

|-
! 2016
| "''Don't Dare To Dream"''
| Cameo
| SBS
|Phần Lời cùng [[JB]]
|-
! rowspan="56" |2017
|rowspan="3" |[[Flight Log: Arrival]]
|"Shopping Mall"
|Phần Lời cùng với [[JB]], [[Jackson Wang]], [[Mark Tuan]]
|-
| rowspan="23" |[[Mini Album: 7For7]]
|Moon U
|Phần lời cùng [[Youngjae]]
|Viết lời
Làm nhạc
|-
|} Face
|Viết lời cùng [[Mark Tuan|Mark]], [[Jackson Wang|Jackson]]
 
|}
== Các Hoạt động Khác ==
 
|
|-
! rowspan="3" |2018
|"MCMThailand"
|
|
|-
|"Shinsegae Duty Free"
|[[GOT7]]
|
|-
|"CP"
|
|Thái Lan
|}
 
161

lần sửa đổi