Khác biệt giữa các bản “Cực trị của hàm số”

không có tóm lược sửa đổi
'''Linh là con lợn Cực trị của hàm số''' là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất mà hàm số có thể đạt được. Trong hình học, nó biểu diễn khoảng cách lớn nhất từ điểm này sang điểm kia và khoảng cách nhỏ nhất từ điểm này sang điểm nọ. Nếu trên [[hệ tọa độ Descartes]] giá trị lớn nhất là điểm thuộc đỉnh cao nhất trên trục tọa độ và giá trị nhỏ nhất là điểm thuộc đáy "sâu nhất" của hệ tọa dộ.
 
Giá trị lớn nhất thường gọi là giá trị cực đại (Maximum). Ký hiệu là max.
Người dùng vô danh