Khác biệt giữa các bản “Cao Văn Phường”

không có tóm lược sửa đổi
*[http://dlib.nlv.gov.vn/CMPortal/Default.aspx?TabId=ILibAdvanceSearch&isShowSearch=1&itemid=444283 Đã từng có một Đại học Mở như vậy]
*[http://www.baobinhduong.org.vn/newsdetails.aspx?id=166&newsid=19222 Thành lập Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga tại Đại học Bình Dương]
*[http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30087&cn_id=356771 Tư tưởng Hồ CHí Minh về xây dựng một nền giáo dục mở ]
 
*[http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30087&cn_id=337718 Vị thế văn hóa và văn hóa dân tộc trong xây dựng nền giáo dục mở ]
 
{{Thời gian sống|Sinh=1940}}
Người dùng vô danh