Khác biệt giữa các bản “Cao Văn Phường”

không có tóm lược sửa đổi
* Từ năm 2001 đến nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Hiệu trưởng trường Đại học Bình Dương.
 
== Triết lý, Quan điểm về Giáo dục của VS. Cao Văn Phường ==
(Nguồn: Hội thảo khoa học Vị thế văn hóa dân tộc trong Giáo dục Đại học, Nhà xuất bản trẻ, 2009, tr.14)
 
* Triết lý:
- Con người sinh ra ai cũng có quyền bình đẳng tồn tại và phát triển. Vì vậy, xây dựng nền kinh tế sinh thái vừa là mục tiêu, vừa là nội dung, vừa là động lực lao động sáng tạo của loài người.
- Mỗi con người phải tự thân phấn đấu vì sự sinh tồn của bản thân và đồng loại, vì sự phát triển bền vững của bản thân và xã hội bằng con đường lao động sáng tạo - đó là đạo lý. Muốn làm được điều đó con người phải không ngừng học hỏi thông qua giáo dục hoàn thiện đạo lý, tâm lý, pháp lý trên cơ sở không ngừng nâng cao trí tuệ, năng lực tư duy sáng tạo để lao động có hiệu quả.
 
* Quan điểm:
- Vì vậy Giáo dục là của mọi người, vì mọi người, cho mọi người, mọi người được quyền bình đẳng hưởng thụ thành quả của nền giáo dục và có trách nhiệm đóng góp xây dựng, phát triển giáo dục.
- Giáo dục là quá trình tiến hóa (Evolution) kế thừa có chọn lọc, không phải cược cách mạng (Revolution) đột biến, hủy diệt.
 
* Khái niệm về giáo dục: Công tác đào tạo của nhà trường được tổ chức trên nguyên lý giáo dục bao gồm "4 chữa H": Học - Hỏi - Hiểu - Hành
Hành có hiệu quả con người mới hoàn thành trách nhiệm của mình đó là:
 
- Trách nhiệm với bản thân.
 
- Trách nhiệm với gia đình.
 
- Trách nhiệm với xã hội.
 
- Trách nhiệm với thiên nhiên.
Vì vậy, "Học - Hỏi - Hiểu - Hành" là nền tảng để con người thực hiện trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với xã hội, trách nhiệm với thiên nhiên.
== Nhận xét về VS.TSKH. Cao Văn Phường & Đại học Mở Bán công & Đại học Bình Dương==
 
* "Việc hình thành nhiều chuyên ngành khác nhau gồm: Ngoại ngữ, Tin học, QTKD cộng thêm Kỹ thuật, Tin học, Báo chí, Luật, Đông Nam Á học, Phụ nữ học, hoa Sau Đại học với các Trung tâm Tin học ứng dụng, Trung tâm Nghiên cứu phát triển nông thôn và chuyển giao công nghệ, cùng với việc từng bước xác lập cơ sở vật chất của trường, thu hút 38.000 sinh viên theo học là những cố gắng lớn cần được biểu dương và phát huy hơn nữa." - Nguyên Tổng Bí thư, Cố vấn BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh, phát biểu nhân ngày kỷ niệm 5 năm thành lập Đại học Mở Bán công Thành phố Hồ Chí Minh (Nguồn: Đã từng có một Đại học Mở như vậy, Nhà xuất bản Văn học, 2010, tr.174).
 
==Chú thích==
{{Reflist}}
 
== Liên kết ngoài ==
 
*[http://tintuc.xalo.vn/00-49041339/vien_si_tien_si_khoa_hoc_cao_van_phuong_don_nhan_huan_chuong_lao_dong_hang_nhi.html VS.TSKH. Cao Văn Phường - đón nhận Huân chương lao động hạng II]
 
*[http://tintuc.xalo.vn/00-856434349/vien_si_tien_si_cao_van_phuong_nguoi_gieo_hat_tuong_lai.html VS.TSKH. Cao Văn Phường Người gieo hạt tương lai]
 
*[http://dlib.nlv.gov.vn/CMPortal/Default.aspx?TabId=ILibAdvanceSearch&isShowSearch=1&itemid=444283 Đã từng có một Đại học Mở như vậy]
 
*[http://www.baobinhduong.org.vn/newsdetails.aspx?id=166&newsid=19222 Thành lập Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga tại Đại học Bình Dương]
 
*[http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30087&cn_id=356771 Tư tưởng Hồ CHí Minh về xây dựng một nền giáo dục mở ]
 
*[http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30087&cn_id=337718 Vị thế văn hóa và văn hóa dân tộc trong xây dựng nền giáo dục mở ]
 
119

lần sửa đổi