Khác biệt giữa các bản “Cao Văn Phường”

không có tóm lược sửa đổi
 
== Triết lý, Quan điểm về Giáo dục của VS. Cao Văn Phường ==
(Nguồn: Hội thảo khoa học Vị thế văn hóa dân tộc trong Giáo dục Đại học, Nhà xuất bản trẻ, 2009, tr.14)
 
* Triết lý:
 
* Quan điểm:
 
- Vì vậy Giáo dục là của mọi người, vì mọi người, cho mọi người, mọi người được quyền bình đẳng hưởng thụ thành quả của nền giáo dục và có trách nhiệm đóng góp xây dựng, phát triển giáo dục.
 
- Giáo dục là quá trình tiến hóa (Evolution) kế thừa có chọn lọc, không phải cược cách mạng (Revolution) đột biến, hủy diệt.
 
* Khái niệm về giáo dục: Công tác đào tạo của nhà trường được tổ chức trên nguyên lý giáo dục bao gồm "4bốn chữachữ H": "Học - Hỏi - Hiểu - Hành
- Hành"
Hành có hiệu quả con người mới hoàn thành trách nhiệm của mình đó là:
Học là để biết cách học như thế nào, Học để biết hỏi?, Hỏi để học, Hỏi để Hiểu, Hiểu phải Hiểu đúng, Hiểu đúng mới Hành đúng, Hành đúng mới có hiệu quả, Hành có hiệu quả mới lo được cho bản thân, mới lo được cho gia đình, mới lo được cho xã hội, mới có điều kiện chăm sóc thiên nhiên. Nói cách khác Hành có hiệu quả con người mới hoàn thành trách nhiệm của mình đó là:
 
- Trách nhiệm với bản thân.
- Trách nhiệm với thiên nhiên.
Vì vậy, "Học - Hỏi - Hiểu - Hành" là nền tảng để con người thực hiện trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với xã hội, trách nhiệm với thiên nhiên.
 
(Nguồn: Hội thảo khoa học Vị thế văn hóa dân tộc trong Giáo dục Đại học, Nhà xuất bản trẻ, 2009, tr.14)
 
== Nhận xét về VS.TSKH. Cao Văn Phường & Đại học Mở Bán công & Đại học Bình Dương==
 
119

lần sửa đổi