Khác biệt giữa các bản “Cao Văn Phường”

không có tóm lược sửa đổi
*[http://tintuc.xalo.vn/00-856434349/vien_si_tien_si_cao_van_phuong_nguoi_gieo_hat_tuong_lai.html VS.TSKH. Cao Văn Phường Người gieo hạt tương lai]
 
*[http://dlib.nlv.gov.vn/CMPortal/Default.aspx?TabId=ILibAdvanceSearch&isShowSearch=1&itemid=444283 Giới thiệu hồi ký - Đã từng có một Đại học Mở như vậy]
 
*[http://www.baobinhduong.org.vn/newsdetails.aspx?id=166&newsid=19222 Báo Bình Dương - Thành lập Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga tại Đại học Bình Dương]
 
*[http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30087&cn_id=356771 Bài viết TSKH. Cao Văn Phường trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Tư tưởng Hồ CHí Minh về xây dựng một nền giáo dục mở ]
 
*[http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30087&cn_id=337718 Bài viết TSKH. Cao Văn Phường trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Vị thế văn hóa và văn hóa dân tộc trong xây dựng nền giáo dục mở ]
 
{{Thời gian sống|Sinh=1940}}
119

lần sửa đổi