Khác biệt giữa các bản “Cao Văn Phường”

 
== Các câu nói ==
Giáo dục là của mọi người vì mọi người, cho mọi người mọi người được quyền bình đẳng hưởng thụ thành quả của nền giáo dục và có nghĩa vụ đóng góp, xây dựng, phát triển giáo dục.
 
== Nhận xét về VS.TSKH. Cao Văn Phường & Đại học Mở Bán công & Đại học Bình Dương==
119

lần sửa đổi