Khác biệt giữa các bản “Cao Văn Phường”

 
Công tác đào tạo của nhà trường được tổ chức trên nguyên lý giáo dục bao gồm bốn chữ H: "Học - Hỏi - Hiểu - Hành". Học là để biết cách Học như thế nào; Học để biết Hỏi; Hỏi để Học; Hỏi để Hiểu; Hiểu phải Hiểu đúng; Hiểu đúng mới Hành đúng; Hành đúng mới có hiệu quả; Hành có hiệu quả mới lo được cho bản thân, mới lo được cho gia đình, mới lo được cho xã hội, mới có điều kiện chăm sóc thiên nhiên. Nói cách khác Hành có hiệu quả con người mới hoàn thành trách nhiệm của mình đó là: "Trách nhiệm với bản thân - Trách nhiệm với gia đình - Trách nhiệm với xã hội - Trách nhiệm với thiên nhiên"
 
* '''Tôn chỉ mục đích''': "Cổ vũ tinh thần ham học hỏi. Đề cao khả năng tự đào tạo. Dấn thân vì sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực. Bồi dưỡng nhân tài cho xã hội Việt nam phát triển"
 
(Nguồn: Hội thảo khoa học Vị thế văn hóa dân tộc trong Giáo dục Đại học, Nhà xuất bản trẻ, 2009, tr.14)
119

lần sửa đổi