Khác biệt giữa các bản “Nguyên soái”

{{Thiếu nguồn gốc}}
'''Nguyên soái''', tương đương (cao hơn) '''Thống chế''', là danh xưng [[quân hàm]] sĩ quan cao cấp nhất trong quân đội của một số quốc gia, trên cả [[Thống tướng]]. Quân hàm này thường được xem là tương đương với quân hàm [[Thống tướngchế]] trong quân đội của một số quốc gia theo hệ thống cấp bậc quân sự Mỹ, dù nguyên nghĩa của chúng không thực sự đồng nhất.
 
==Nguồn gốc lịch sử==
Người dùng vô danh