Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chiêu Hiếu đế”

Không có tóm lược sửa đổi
* [[Đường Trung Tông|Đường Chiêu Hiếu Đế]] (có các thụy hiệu khác là [[Hiếu Hòa Đế]] và [[Đại Thánh Đế]])
* [[Tống Triết Tông|Tống Chiêu Hiếu Đế]]
* [[Nguyên Anh Tông|Nguyên Chiêu Hiếu Đế]] ([[tôn hiệu]], thụy hiệu là [[Văn Hiếu Đế]])
 
==Xem thêm==
* [[Hiếu Đế]]