Khác biệt giữa các bản “Phần mềm xử lý bảng tính”

n
không có tóm lược sửa đổi
n (→‎Bảng tính điện tử theo lô: replaced: Xerox → Xerox using AWB)
n
|1 =
}}
'''Phần mềm xử lý bảng tính''' hay '''Bảng tính''' là một [[phần mềm ứng dụng]] dùng để tổ chúc, phân tích và lưu trữ dựdữ liệu thông qua các bảng biểu.<ref>{{chú thích web|title=spreadsheet|url=http://www.merriam-webster.com/dictionary/spreadsheet|website=merriam-webster.com|publisher=[[Merriam-Webster]]|accessdate=ngày 23 tháng 6 năm 2016}}</ref><ref>{{chú thích sách|title=American Heritage Dictionary of the English Language|date=2011|publisher=Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company|edition=5th|quote=A software interface consisting of an interactive grid made up of cells in which data or formulas are entered for analysis or presentation.}}</ref><ref>{{chú thích sách|title=Collins English Dictionary – Complete and Unabridged|date=2014|publisher=HarperCollins Publishers|edition=12th|quote=(Computer Science) a computer program that allows easy entry and manipulation of figures, equations, and text, used esp for financial planning and budgeting}}</ref> Bảng tính được phát triển như là mô phỏng bằng máy tính các bảng tính toán trên giấy.<ref>{{chú thích web|title=spreadsheet|url=http://whatis.techtarget.com/definition/spreadsheet|website=WhatIs.com|publisher=[[TechTarget]]|accessdate=ngày 23 tháng 6 năm 2016}}</ref> Chương trình hoạt động trên dữ liệu nhập vào trong các ô của một bảng. Mỗi ô có thể chứa dữ liệu số hoặc văn bản, hoặc kết quả của công thức tự động tính toán và hiển thị một giá trị dựa trên nội dung của những ô khác. Một bảng tính cũng có thể là một tài liệu điện tử.<ref>{{chú thích web|title=spreadsheet|url=http://www.dictionary.com/browse/spreadsheet|website=Dictionary.com Unabridged|publisher=Random House, Inc|accessdate=ngày 23 tháng 6 năm 2016}}</ref><ref>{{chú thích web|last1=Beal|first1=Vangie|title=spreadsheet|url=http://www.webopedia.com/TERM/S/spreadsheet.html|website=webopedia|publisher=[[QuinStreet]]|accessdate=ngày 23 tháng 6 năm 2016}}</ref><ref>{{chú thích web|title=Spreadsheet|url=http://www.computerhope.com/jargon/s/spreadsh.htm|website=Computer Hope|accessdate=ngày 23 tháng 6 năm 2016}}</ref>
 
Người dùng bảng tính có thể điều chỉnh bất kỳ giá trị được lưu trữ và quan sát ảnh hưởng về giá trị tính toán. Điều này làm cho các bảng tính hữu ích cho các phân tích "Nếu - thì" vì nhiều trường hợp có thể được khảo sát nhanh chóng mà không cần tính toán lại bằng tay. Phần mềm bảng tính hiện đại có thể có nhiều sheet tương tác, và có thể hiển thị dữ liệu hoặc là dưới dạng văn bản và chữ số, hoặc dưới dạng đồ họa.
LANPAR được dùng bởi Bell Canada, AT&T và 18 công ty điều hành viễn thông toàn quốc cho các hoạt động ngân sách cục bộ và quốc gia của họ. LANPAR cũng được dùng bởi [[General Motors]]. Tính độc đáo của nó là sự kết hợp chuyển tiếp tham chiếu/tính toán thứ tự tự nhiên của đồng sáng chế Pardo (một trong những [[Ngôn ngữ lập trình|ngôn ngữ máy tính]] "không theo thủ tục" đầu tiên) <ref>http://www.renepardo.com/articles/spreadsheet.pdf</ref> như trái ngược với các chuỗi trái sang phải, trên xuống dưới để tính kết quả trong mỗi ô được dùng ở VisiCalc, [[:en:Supercalc|Supercalc]], và phiên bản đầu tiên của Multiplan. Nếu không có chuyển tiếp tính toán tham chiếu/thứ tự tự nhiên, người dùng phải tự tính toán lại bảng tính như nhiều lần khi cần thiết cho đến khi giá trị trong tất cả các tế bào đã ngừng thay đổi. Forward Referencing/Natural Order Calculation bởi một trình biên dịch là các chức năng nền tảng cần thiết cho bất kỳ bảng để được thực tế và thành công.
 
Hệ thống LANPAR được triển khai trên hệ thống chia sẻ thời gian trực tuyến GE400 và Honeywell 6000 cho phép người dùng lập trình từ xa thông qua [[thiết bị đầu cuối máy tính]][[modem]]. Dữ liệu có thể được nhập tự động hoặc bằng băng giấy, truy cập tập tin cụ thể, trực tuyến hoặc thậm chí bên ngoài cơ sở dữ liệu. Biểu thức toán học phức tạp bao gồm so sánh logic và "if/then"  báo cáo có thể được sử dụng trong bất kỳ ô, và các ô có thể được trình bày theo bất kỳ thứ tự nào.
 
==== Ngôn ngữ lập trình bảng tính Autoplan/Autotab ====