Khác biệt giữa các bản “Rửa tiền”

(dịch từ enwiki)
 
Các tổ chức tội phạm và cá nhân tham nhũng luôn có nhu cầu che giấu nguồn gốc của khoản tiền thu được từ những hoạt động bất hợp pháp mà không gây nghi ngờ cho các cơ quan thực thi pháp luật. Do vậy cần có thời gian và nỗ lực đáng kể để tạo ra những chiến lược cho phép sử dụng an toàn những khoản tiền thu được mà không bị nghi ngờ. Thực hiện các chiến lược như vậy thường được gọi là rửa tiền. Sau khi đã rửa tiền/"làm sạch" nó, tiền có thể được sử dụng trong nền kinh tế chủ đạo để tích lũy tài sản, chẳng hạn như mua lại [[bất động sản]], hoặc dùng cho chi tiêu khác. Các cơ quan thực thi pháp luật của nhiều quốc gia đã thiết lập các hệ thống phức tạp để phát hiện các giao dịch hoặc hoạt động đáng ngờ và nhiều quốc gia đã thiết lập các tổ chức quốc tế để hỗ trợ lẫn nhau trong những nỗ lực này.
 
Trong một số hệ thống và quy phạm pháp luật, thuật ngữ "rửa tiền" đã được kết hợp với các hình thức [[tội phạm tài chính]] và kinh doanh khác và đôi khi được sử dụng theo nghĩa rộng rãi hơn bao gồm việc lạm dụng hệ thống tài chính (bao gồm các công cụ như [[chứng khoán]], [[tiền mã hóa]], [[thẻ tín dụng]], và tiền giấy truyền thống), bao gồm cả [[tài trợ khủng bố]] và trốn tránh các biện pháp [[trừng phạt quốc tế]]<ref>{{cite web|ssrn=2765010|title=Financial Weapons of War, ''Minnesota Law Review'' (2016)|website=ssrn.com}}</ref>. Hầu hết các luật chống rửa tiền đều kết hợp chống rửa tiền (tập trung vào nguồn tiền) với việc chống tài trợ khủng bố (tập trung vào đích đến của tiền) khi quản lý hệ thống tài chính.<ref>See for example the Anti-Money Laundering & Counter Terrorism Financing Act 2006 (Australia), the Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act 2009 (New Zealand), and the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (Financial Institutions) Ordinance (Cap 615) (Hong Kong. See also (for example) guidance on [http://www.imf.org/external/np/leg/amlcft/eng/ IMF] and [http://www.fatf-gafi.org/topics/financialinclusion/documents/fatfguidanceonanti-moneylaunderingandterroristfinancingmeasuresandfinancialinclusion.html FATF] websites similarly conflating the concepts.</ref>
 
== Khái niệm ==