Khác biệt giữa các bản “Rửa tiền”

Không thay đổi kích thước ,  2 năm trước
*Theo Công ước Vienna (1988) và Công ước Palermo (2000) của [[Liên Hiệp Quốc|Liên hợp quốc]]: Rửa tiền là các hoạt động (1) chuyển hoán hoặc chuyển nhượng tài sản khi biết tài sản đó có nguồn gốc từ các hành vi phạm tội, hoặc (2) tham gia vào hành vi nhằm mục đích giấu giếm hoặc che đậy nguồn gốc phi pháp của tài sản hoặc tiếp tay cho bất kỳ cá nhân nào tham gia vào hành vi này, hoặc (3) giấu giếm hoặc che đậy bản chất thực, nguồn gốc, địa điểm, việc định đoạt, sự chuyển dịch, các quyền liên quan đến tài sản hoặc quyền sở hữu tài sản khi biết rằng tài sản đó có được từ hành vi phạm tội, hoặc (4) có được, chiếm hữu hoặc sử dụng tài sản khi tại thời điểm tiếp nhận nó đã biết rằng tài sản này có được từ hành vi phạm tội.
 
== Các giai đoạn của rửa tiền<ref>http://www.un.org/ga/20special/presskit/themes/money-5.htm</ref> ==
[[Tập tin:Money-laundering.svg|thumb]]
*Giai đoạn sắp xếp ([[tiếng Anh]]: ''placement''): tội phạm tìm cách đưa các khoản tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội vào hệ thống tài chính để chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo. Giai đoạn này là giai đoạn dễ bị phát hiện nhất trong quy trình rửa tiền.
*Giai đoạn phân tán ([[tiếng Anh]]: ''layering''): các khoản tiền đã được đưa vào hệ thống tài chính sẽ được chuyển đổi qua lại giữa các tài khoản ngân hàng, các quốc gia, đầu tư dự án, mua bán qua lại... nhằm che giấu nguồn gốc của tài sản.
*Giai đoạn quy tụ ([[tiếng Anh]]: ''integration''): các khoản tiền chính thức nhập vào nền kinh tế hợp pháp và có thể sử dụng cho tất cả các mục đích<ref>http://www.un.org/ga/20special/presskit/themes/money-5.htm</ref>
 
== Lịch sử ==