Khác biệt giữa các bản “Rửa tiền”

dịch từ enwiki
(dịch từ enwiki)
Một số quốc gia xử lý việc che giấu các nguồn tiền cũng như cấu thành tội rửa tiền, cho dù đó là cố ý hoặc bằng cách chỉ sử dụng các hệ thống tài chính hoặc dịch vụ tài chính mà không thể xác định hoặc theo dõi các nguồn hoặc đích đến của tiền. Các nước khác xác định việc rửa tiền theo cách để bao gồm tiền có được từ các hoạt động có thể là một hoạt động tội phạm ở nước đó, ngay cả khi hoạt động đó là hợp pháp nếu hành vi thực tế xảy ra.<ref>{{Cite web|url=https://gettingthedealthrough.com/area/50/anti-money-laundering/|title=Anti-Money Laundering – Getting The Deal Through – GTDT|website=Getting The Deal Through|accessdate=28 May 2017}}</ref>
 
== KháiLịch niệmsử ==
Khái niệm về các quy định về rửa tiền bắt đầu từ [[Thời kỳ cổ đại|thời cổ đại]] và gắn liền với sự phát triển của [[tiền tệ]] và [[ngân hàng]]. Rửa tiền được thực hiện lần đầu tiên với những cá nhân giấu diếm tài sản để tránh bị nhà nước đánh [[thuế]] hoặc bị tịch thu tài sản hoặc kết hợp cả hai.
*Theo [[:en:Financial Action Task Force on Money Laundering|FATF]]: Rửa tiền là toàn bộ những hoạt động được tiến hành nhằm cố ý hợp thức hóa những khoản tiền, tài sản có nguồn gốc từ các hành vi phạm tội.
 
*Theo Công ước Vienna (1988) và Công ước Palermo (2000) của [[Liên Hiệp Quốc|Liên hợp quốc]]: Rửa tiền là các hoạt động (1) chuyển hoán hoặc chuyển nhượng tài sản khi biết tài sản đó có nguồn gốc từ các hành vi phạm tội, hoặc (2) tham gia vào hành vi nhằm mục đích giấu giếm hoặc che đậy nguồn gốc phi pháp của tài sản hoặc tiếp tay cho bất kỳ cá nhân nào tham gia vào hành vi này, hoặc (3) giấu giếm hoặc che đậy bản chất thực, nguồn gốc, địa điểm, việc định đoạt, sự chuyển dịch, các quyền liên quan đến tài sản hoặc quyền sở hữu tài sản khi biết rằng tài sản đó có được từ hành vi phạm tội, hoặc (4) có được, chiếm hữu hoặc sử dụng tài sản khi tại thời điểm tiếp nhận nó đã biết rằng tài sản này có được từ hành vi phạm tội.
Ở Trung Quốc, các thương gia từ khoảng năm 2000 TCN đã che giấu tài sản của họ, không để vua biết được, nếu không sẽ bị tịch thu toàn bộ tài sản và trục xuất họ ra khỏi vương quốc. Ngoài việc giấu tài sản, các thương gia đã chuyển tiền và đầu tư vào các doanh nghiệp khác ở các tỉnh xahoặc thậm chí ở bên ngoài Trung Quốc.<ref>{{cite book |title=Lord of the RIM |author=Sterling Seagrave |date=1995}}</ref>
 
Như một hệ quả, hoạt động bất hợp pháp của rửa tiền bây giờ được công nhận như hoạt động tiềm năng của những cá nhân, doanh nghiệp lớn và nhỏ, những viên chức hư hỏng, những thành viên của tổ chức phạm tội có tổ chức, như người phân phối [[ma túy]] hay tổ chức [[mafia]] hay thờ cúng, thậm chí là các cơ quan đầu não thông qua một mạng doanh nghiệp phức tạp đó là vỏ bọc của những công ty là trung tâm tài chính bên ngoài có mức thuế thấp.
 
== Các giai đoạn của rửa tiền ==
*Giai đoạn phân tán ([[tiếng Anh]]: ''layering''): các khoản tiền đã được đưa vào hệ thống tài chính sẽ được chuyển đổi qua lại giữa các tài khoản ngân hàng, các quốc gia, đầu tư dự án, mua bán qua lại... nhằm che giấu nguồn gốc của tài sản.
*Giai đoạn quy tụ ([[tiếng Anh]]: ''integration''): các khoản tiền chính thức nhập vào nền kinh tế hợp pháp và có thể sử dụng cho tất cả các mục đích<ref>http://www.un.org/ga/20special/presskit/themes/money-5.htm</ref>
 
== Lịch sử ==
Trong quá khứ, rửa tiền đã được áp dụng chỉ cho những giao dịch [[tài chính]] có quan hệ với [[Tội phạm có tổ chức|tổ chức tội phạm]]. Ngày nay định nghĩa đó được mở rộng bởi những người nắm giữ điều khiển chính phủ để kiểm tra bất kỳ giao dịch tài chính nào mà phát sinh tài sản hay một giá trị như kết quả của một hành vi phạm pháp bao gồm như hoạt động [[trốn lậu thuế|trốn thuế]] hay [[kế toán]] sai.
 
Như một hệ quả, hoạt động bất hợp pháp của rửa tiền bây giờ được công nhận như hoạt động tiềm năng của những cá nhân, doanh nghiệp lớn và nhỏ, những viên chức hư hỏng, những thành viên của tổ chức phạm tội có tổ chức, như người phân phối [[ma túy]] hay tổ chức [[mafia]] hay thờ cúng, thậm chí là các cơ quan đầu não thông qua một mạng doanh nghiệp phức tạp đó là vỏ bọc của những công ty là trung tâm tài chính bên ngoài có mức thuế thấp.
 
== Hoạt động cụ thể rửa tiền ==