Khác biệt giữa các bản “Rửa tiền”

Ở Trung Quốc, các thương gia từ khoảng năm 2000 TCN đã che giấu tài sản của họ, không để vua biết được, nếu không sẽ bị tịch thu toàn bộ tài sản và trục xuất họ ra khỏi vương quốc. Ngoài việc giấu tài sản, các thương gia đã chuyển tiền và đầu tư vào các doanh nghiệp khác ở các tỉnh xa hơn hoặc thậm chí ở bên ngoài Trung Quốc.<ref>{{cite book |title=Lord of the RIM |author=Sterling Seagrave |date=1995}}</ref>
 
Trong hàng thiên niên kỷ, nhiều vua chúa đã áp đặt các quy tắc cho phép tịch thu tài sản của các thần dân của họ và điều này dẫn tới sự phát triển của [[ngân hàng offshore]] và [[trốn lậu thuế]]. Một trong những phương pháp lâu dài là sử dụng ngân hàng song song hoặc [[Hệhệ thống chuyển tiền phi chính thức]] như [[Hawala]] cho phép người ta chuyển tiền ra nước ngoài mà tránh được sự giám sát của nhà nước.
 
Như một hệ quả, hoạt động bất hợp pháp của rửa tiền bây giờ được công nhận như hoạt động tiềm năng của những cá nhân, doanh nghiệp lớn và nhỏ, những viên chức hư hỏng, những thành viên của tổ chức phạm tội có tổ chức, như người phân phối [[ma túy]] hay tổ chức [[mafia]] hay thờ cúng, thậm chí là các cơ quan đầu não thông qua một mạng doanh nghiệp phức tạp đó là vỏ bọc của những công ty là trung tâm tài chính bên ngoài có mức thuế thấp.