Khác biệt giữa các bản “Rửa tiền”

 
Trong hàng thiên niên kỷ, nhiều vua chúa đã áp đặt các quy tắc cho phép tịch thu tài sản của các thần dân của họ và điều này dẫn tới sự phát triển của [[ngân hàng offshore]] và [[trốn lậu thuế]]. Một trong những phương pháp lâu dài là sử dụng ngân hàng song song hoặc [[hệ thống chuyển tiền phi chính thức]] như [[Hawala]] cho phép chuyển tiền ra nước ngoài mà tránh được sự giám sát của nhà nước.
 
Trong [[thế kỷ 20]], việc tịch thu tài sản lại trở nên phổ biến khi nó được xem như là một công cụ bổ sung để phòng chống tội phạm. Lần đầu tiên việc tịch thu này được thực hiện là trong suốt thời kỳ [[cấm rượu ở Hoa Kỳ]] trong những năm 1930. Điều này đã cho thấy một các cơ quan thi hành luật pháp của tiểu bang và cơ quan pháp luật tại Hoa Kỳ đã tập trung theo dõi và tịch thu tiền bất hợp pháp. Các [[tội phạm có tổ chức]] đã phát triển mạnh và có được nguồn thu nhập lớn từ lệnh cấm này nhờ việc bán rượu bất hợp pháp.
 
Như một hệ quả, hoạt động bất hợp pháp của rửa tiền bây giờ được công nhận như hoạt động tiềm năng của những cá nhân, doanh nghiệp lớn và nhỏ, những viên chức hư hỏng, những thành viên của tổ chức phạm tội có tổ chức, như người phân phối [[ma túy]] hay tổ chức [[mafia]] hay thờ cúng, thậm chí là các cơ quan đầu não thông qua một mạng doanh nghiệp phức tạp đó là vỏ bọc của những công ty là trung tâm tài chính bên ngoài có mức thuế thấp.