Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Surat Thani (tỉnh)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{chú thích trong bài}}{{Infobox Thai Province|
name = Surat Thani|
thai = สุราษฎร์ธานี|