Khác biệt giữa các bản “Đinh Cơ”

(Trang mới: “{{Thông tin nhân vật hoàng gia |name = Đinh Cơ |tước vị = Hán Ai Đế sinh mẫu |chức vị = Đế Thái hậu nhà Hán…”)
 
Năm Kiến Bình thứ 2 ([[5 TCN]]), ngày [[5 tháng 6]], Đế Thái hậu Đinh thị qua đời, không rõ bao nhiêu tuổi.
 
Hán Ai Đế ra chỉ:''"Trẫm nghe phu thê là một thể. [[Kinh thiThi]] viết:"Sinh tắc dị nhất, Tử tắc cùng huyệt". [[Quý tôn Túc|Quý Vũ tử]] [[nước Lỗ]] ngày xưa táng ở tẩm lăng, nhưng mộ của chính thê Đỗ thị lại ở bậc dưới, nên con cháu cẩn xin hợp táng. Lễ phụ táng, từ thời Chu triều đã có. [[Khổng Tử]] nói:"Chu triều điển nghi đã rất hoàn bị! Ta chỉ cần nên tuân theo". Là con có hiếu, thì đối đãi người chết và người khi sống là như nhau. Nay Đế Thái hậu nên cùng một lăng với Cung Hoàng."''<ref>《汉书·卷九十七下·外戚传第六十七下》:建平二年,丁太后崩。上曰:“《诗》云‘谷则异室,死则同穴’。昔季武子成寝,杜氏之墓在西阶下,请合葬而许之。附葬之礼,自周兴焉。孝子事亡如事存,帝太后宜起陵恭皇之园。”遣大司马票骑将军明,东送葬于定陶,贵震山东。</ref>. Do đó, Ai Đế làm lễ hợp táng rất long trọng cho Đinh Thái hậu, phái cữu cữ Đinh Minh lo liệu tất cả.
 
Năm Nguyên Thọ thứ 2 ([[1 TCN]]), Ai Đế qua đời, [[Vương Mãng]] lấy danh nghĩa Thái hậu Vương Chính Quân trừ bỏ toàn bộ quan tước của họ Đinh và họ Phó, tiếm hết tôn hiệu của Phó Thái hậu và Đinh Thái hậu. Phó Thái hậu được gọi là '''Cung vương mẫu''', còn Đinh Thái hậu được gọi '''Đinh Cơ'''<ref>《汉书·卷九十七下·外戚传第六十七下》:''哀帝崩,王莽秉政,使有司举奏丁、傅罪恶。莽以太皇太后诏皆免官爵,丁氏徙归故郡。莽奏贬傅太后号为定陶共王母,丁太后号曰丁姬。''</ref>.