Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài”

n
#{{bqg}} Đồng ý với bác Dieu--[[Thành viên:Nhan Luong|Nhan Lương]] ([[Thảo luận Thành viên:Nhan Luong|thảo luận]]) 13:27, ngày 7 tháng 1 năm 2011 (UTC)
#{{bqg}} Đây là một tiêu chuẩn quan trọng về hệ thống quản lý liên quan đến an toàn lao động. Bài viết đã được cải tiến chút ít và bổ sung interwiki. [[Thành viên:Hungda|Hungda]] ([[Thảo luận Thành viên:Hungda|thảo luận]]) 19:16, ngày 9 tháng 1 năm 2011 (UTC)
#{{bqg}} Chủ đề thỏa mãn độ nổi bật nhưng chất lượng chưa được tốt, cần cải thiện thêm.[[Thành viên:Doanmanhtung.sc|DMT]] ([[Thảo luận Thành viên:Doanmanhtung.sc|thảo luận]]) 14:10, ngày 14 tháng 1 năm 2011 (UTC)
;Ý kiến
#{{Ykk}} Ai đó sửa lại thì tốt hơn--[[Thành viên:Adj|adj]] ([[Thảo luận Thành viên:Adj|thảo luận]]) 14:30, ngày 3 tháng 1 năm 2011 (UTC)
8.738

lần sửa đổi