Khác biệt giữa các bản “Khoa học máy tính”

<div class="thumb tright">
<div class="thumbinner" style="width:300px;">
{| style="border:1px solid #ccc;"
|-
| [[File:Lambda lc.svg|144px|alt=large capital lambda|Lý thuyết ngôn ngữ lập trình|link=Lý thuyết ngôn ngữ lập trình]]
| [[File:Sorting quicksort anim frame.svg|144px|alt=Mô tả thuật toán quicksort|Lý thuyết độ phức tạp tính toán|link=Lý thuyết độ phức tạp tính toán]]
|-
| [[File:Utah teapot simple 2.png|144px|alt=Utah teapot representing computer graphics|Computer graphics|link=Computer graphics (computer science)]]
| [[File:3-Tasten-Maus Microsoft.jpg|144px|alt=Microsoft Tastenmaus mouse representing human-computer interaction|Human–computer interaction|link=Human–computer interaction]]
|}
<div class="thumbcaption">Computer science deals with the theoretical foundations of information and computation, together with practical techniques for the implementation and application of these foundations.</div>
</div>
</div>
'''Khoa học máy tính''' là ngành nghiên cứu các cơ sở lý thuyết về [[thông tin]] và [[tính toán]] cùng sự thực hiện và ứng dụng của chúng trong các hệ thống [[máy tính]]. Khoa học máy tính là cách tiếp cận khoa học và thực tiễn để tính toán và các ứng dụng của nó và nghiên cứu có hệ thống về tính khả thi, cấu trúc, biểu hiện và cơ giới hóa các [[Chương trình con|thủ tục]] (hoặc các [[thuật toán]]) cơ bản làm cơ sở cho việc thu thập, đại diện, xử lý, lưu trữ, truyền thông và truy cập thông tin. Một định nghĩa thay thế, gọn gàng hơn về khoa học máy tính là nghiên cứu về các quy trình thuật toán tự động hóa mà có thể nhân rộng trên quy mô lớn. Một nhà khoa học máy tính là chuyên gia về [[lý thuyết tính toán]] và [[thiết kế]] các [[hệ thống tính toán]].<ref>{{cite web |url=http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=computer%20scientist |title=WordNet Search—3.1 |publisher=Wordnetweb.princeton.edu |accessdate=14 May 2012}}</ref>