Mở trình đơn chính

Các thay đổi

{{Chính|Lịch sử khoa học máy tính}}
 
Lịch sử của khoa học máy tính đã bắt đầu từ nhiều năm trước phát minh ra [[máy tính]] hiện đại. Các máy móc dành cho việc tính toán các bài toán số học đã tồn tại từ thời cổ đại, chẳng hạn như [[bàn tính]]. Hơn nữa, các thuật toán để thực hiện tính toán đã có kể từ thời cổ đại, ngay cả trước khi phát triển các thiết bị tính toán phức tạp.
Lịch sử của khoa học máy tính đã bắt đầu từ nhiều năm trước phát minh ra [[máy tính]] hiện đại. Các máy móc dành cho việc tính toán các bài toán số học cố định đã tồn tại từ thời cổ đại, chẳng hạn như [[bàn tính]]. [[Wilhelm Schickard]] đã thiết kế chiếc máy tính cơ học đầu tiên năm 1623, nhưng không hoàn thành được việc xây dựng nó.<ref>{{chú thích web|author=Nigel Tout|title=Calculator Timeline|url=http://www.vintagecalculators.com/html/calculator_time-line.html|work=Vintage Calculator Web Museum|date=2006|accessdate = ngày 18 tháng 9 năm 2006}}</ref> [[Blaise Pascal]] thiết kế và xây dựng máy tính cơ học hoạt động được đầu tiên, mang tên [[máy tính của Pascal|Pascaline]], năm 1642. [[Charles Babbage]] đã thiết kế một máy tính theo hiệu (''difference engine'') vào [[thời Victoria]]<ref>{{chú thích web | url=http://www.sciencemuseum.org.uk/on-line/babbage/index.asp | title=Science Museum - Introduction to Babbage | accessdate = ngày 24 tháng 9 năm 2006}}</ref>, và [[Ada Lovelace]] đã viết bản hướng dẫn sử dụng máy. Nhờ công trình này, ngày nay, bà được coi là [[lập trình viên]] đầu tiên trên thế giới. Vào khoảng năm 1900, tập đoàn [[IBM]] đã bán những chiếc máy tính dùng thẻ đục lỗ.<ref>{{chú thích web | url=http://www.pattonhq.com/ibm.html | title=IBM Punch Cards in the U.S. Army | accessdate = ngày 24 tháng 9 năm 2006}}</ref>. Tuy nhiên, tất cả những chiếc máy này đều chỉ thực hiện một nhiệm vụ đơn, hoặc cùng lắm là một tập nhỏ các nhiệm vụ.
 
Lịch sử của khoa học máy tính đã bắt đầu từ nhiều năm trước phát minh ra [[máy tính]] hiện đại. Các máy móc dành cho việc tính toán các bài toán số học cố định đã tồn tại từ thời cổ đại, chẳng hạn như [[bàn tính]]. [[Wilhelm Schickard]] đã thiết kế chiếc máy tính cơ học đầu tiên năm 1623, nhưng không hoàn thành được việc xây dựng nó.<ref>{{chú thích web|author=Nigel Tout|title=Calculator Timeline|url=http://www.vintagecalculators.com/html/calculator_time-line.html|work=Vintage Calculator Web Museum|date=2006|accessdate = ngày 18 tháng 9 năm 2006}}</ref> [[Blaise Pascal]] thiết kế và xây dựng máy tính cơ học hoạt động được đầu tiên, mang tên [[máy tính của Pascal|Pascaline]], năm 1642. [[Charles Babbage]] đã thiết kế một máy tính theo hiệu (''difference engine'') vào [[thời Victoria]]<ref>{{chú thích web | url=http://www.sciencemuseum.org.uk/on-line/babbage/index.asp | title=Science Museum - Introduction to Babbage | accessdate = ngày 24 tháng 9 năm 2006}}</ref>, và [[Ada Lovelace]] đã viết bản hướng dẫn sử dụng máy. Nhờ công trình này, ngày nay, bà được coi là [[lập trình viên]] đầu tiên trên thế giới. Vào khoảng năm 1900, tập đoàn [[IBM]] đã bán những chiếc máy tính dùng thẻ đục lỗ.<ref>{{chú thích web | url=http://www.pattonhq.com/ibm.html | title=IBM Punch Cards in the U.S. Army | accessdate = ngày 24 tháng 9 năm 2006}}</ref>. Tuy nhiên, tất cả những chiếc máy này đều chỉ thực hiện một nhiệm vụ đơn, hoặc cùng lắm là một tập nhỏ các nhiệm vụ.
 
Trước năm 1920, công việc tính toán được thực hiện chủ yếu bởi những nhân viên chuyên nghiệp. Những nhà nghiên cứu đầu tiên về ngành mà sau này được gọi là khoa học máy tính, chẳng hạn [[Kurt Gödel]], [[Alonzo Church]] và [[Alan Turing]], đã quan tâm đến câu hỏi về khả năng tính toán: những gì có thể được tính toán bởi một người thủ quỹ - người chỉ đơn giản dùng giấy và bút chì để làm một danh sách các bước tính toán, cho đến khi nào xong việc mà không cần đến trí thông minh hay hiểu biết? Một phần của động cơ này là ước muốn phát triển các ''máy tính'' có khả năng tự động hóa các công việc tính toán thường là buồn tẻ và dễ sai của một ''người tính toán''. Vấn đề then chốt là xây dựng các hệ thống tính toán phổ dụng có khả năng (về lý thuyết) thực hiện mọi nhiệm vụ tính toán có thể cần đến, và nhờ đó tổng quát hóa tất cả các máy tính chuyên biệt trước kia thành một khái niệm đơn nhất về chiếc máy tính phổ dụng.